YKS-DİL Sınavı Soru Dağılımı (İngilizce)

                  

 1. Dil bilgisi (10 Soru) (4 Soru Zamanlar,2 Soru Preposition,3 Soru Conjunction,1 Soru Quantifiers)

 2. Cloze Test (5 Soru)

 3. Cümleyi Tamamlama (8 Soru)

 4. İngilizce Cümlenin Türkçe Karşılığını Bulma (6 Soru)

 5. Türkçe Cümlenin İngilizce Karşılığını Bulma (6 Soru)

 6. Paragraf (15 Soru)

 7. Anlamca Yakın Cümleyi Bulma (5 Soru)

 8. Paragrafta Anlam Bütünlüğünü Sağlayacak Cümleyi Bulma (5 Soru)

 9. Verilen Durumda Söylenecek İfadeyi Bulma (5 Soru)

 10. Diyalog Tamamlama (5 Soru)

 11. Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümleyi Bulma (5 Soru)