Proje Temelli Dil Eğitimi: Dil Merkezimizde her öğrencinin yaş ve dil seviyesi dikkate alınarak kişinin bir bir projeye dayalı dil öğrenmesi hedeflenir. Hazırlanan projenin sunumuyla birlikte öğrencinin yeterince pratik yapması ve öğrendiği yabancı dili amacına uygun kullanması sağlanır.

Seviye Belirleme: Dil kursumuza kaydolan her öğrenci katılacağı program doğrultusunda sözlü ve yazılı değerlendirmeye tabi tutulur. Kurs süresince düzenli bir şekilde dil gelişimi takip edilir ve gerektiğinde telafi dersleri yapılarak öğrencinin eksiklerinin zamanında giderilmesi sağlanır.

Konuşma Dersleri:Erken İngilizce gruplarında yapılan yoğun speaking (konuşma) çalışmalarına ilave olarak ders dışı konuşma etkinlikleri yapılmaktadır. Yetişkin programlarında ise konuşma dersleri seçmeli teori derslerine alternatif olarak küçük gruplar halinde sunulmaktadır. 

Dinamik Kitap Kulübü: Bir yabancı dilin etkin bir şekilde öğrenilmesi için o dilde bolca metin okumak gerekmektedir. Kursumuzda eğitim gören her kursiyerin düzenli bir şekilde öğrendiği yabancı dilde kitap okumasına önem verilir.