Kitap Okumanın Dil Eğitimine Katkısı
Super User
Gösterim: 1776

Yapılan araştırmalar kitap okumanın dil öğrenimine büyük fayda sağladığını kanıtlamaktadır. Bunun en belirgin etkisini çok kitap okuyan insanların kelime dağarcıklarının daha geniş olması ve sözel olarak kendilerini daha rahat bir şekilde ifade edebilmeleri şeklinde gözlemleyebiliriz. Yabancı dil öğreniminde bu durum daha da önemli bir hal almaktadır.

Read more
Yazı Yazmanın Dil Eğitimine Etkisi
Super User
Gösterim: 1512

Yazı yazma yabancı dil eğitiminde konuşmadan sonra en çok ihmal edilen ikinci beceridir ancak etkin dil eğitiminde önemli bir rolü vardır çünkü yazma konuşma becerileriyle birlikte kişinin öğrendiklerini ifade edebilmenin iki yolundan biridir. Yabancı bir dilde iletişim kurma ihtiyacı duyulduğunda kişinin yazılı bir şekilde kendini ifade etmesi hem okul hem de iş hayatında belirleyici bir faktör olmaktadır.

Read more
Konuşma Becerisi Neden Önemli?
Super User
Gösterim: 1427

İnsanoğlu var olduğu andan itibaren konuşma ihtiyacı hissetmiş ve bu becerisini zaman içerisinde çok işlevsel hale getirmiştir. Zaman içerisinde sadece kendi dilini konuşmakla kalmamış aynı zamanda başka dilleri de öğrenme ihtiyacı duymuştur. Yabancı bir dil öğrenmenin iyice önem kazandığı günümüzde bir dili bildiğimizi gösteren en önemli göstergelerden biri o dilde kendinizi sözel olarak ifade edebilmemizdir.

Read more
Dinleme (Listening) Destekli Yabancı Dil Eğitimi
Super User
Gösterim: 1475

Yabancı dil eğitiminde dinleme yapmanın bir çok faydası vardır. Bu faydaların başında kişinin dilin fonetik yapısına aşina olması gelmektedir. Öğrenmeye çalıştığınız yabancı dilde pekçok kelime veya dil bilgisi yapısı bilebilirsiniz ancak bu yapıları doğru bir telaffuzla söyleyemiyorsanız öğrendiklerinizin konuşmanıza hiç katkısı olmayacaktır.

Read more