Bilkent PAE Kursları

İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit II. Aşama PAE (Proficiency in Academic English) Sınavı

PAE (Proficiency in Academic English), Bilkent Üniversitesi lisans programlarına giren öğrencilerin İngilizce düzeylerini ölçen bir sınavdır. İngilizce Hazırlık Programı tarafından hazırlanan PAE 2. Aşama sınavı iki bölümden oluşmaktadır. PAE 2. Aşama Bölüm A’da başarılı olan öğrenciler, PAE 2. Aşama Bölüm B’ye girmeye hak kazanırlar. PAE 2. Aşama Bölüm A Okuma Becerisi (Reading), Dinleme Becerisi (Listening), Dil Bilgisi (Grammar) ve Kelime Bilgisini (Vocabulary) ölçmektedir. PAE 2. Aşama Bölüm B ise, Yazma Becerisi (Writing) ve Konuşma Becerisini (Speaking) ölçmektedir.

Kurs merkezimizde PAE kursları kurucumuz Cahit Uluğ tarafından verilmektedir. Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili Meslek Yüksek Okulu'nda (İDMYO) 10 yıla yakın süre Öğretim Görevlisi olarak çalışmış olan Cahit Hocamız BUSEL'da her seviyede ders vermiş ancak ağırlıklı olarak üst seviyeler olan Upper-Intermediate ve Pre-Faculty kurlarında görev almıştır.

İngilizce adıyla Bilkent University School of English Language (BUSEL) olarak da anılan Bilkent Hazırlıkta 5 farklı seviye bulunmaktadır. Her seviye için ayrılan süre ortalama 8 haftadır. Bu sekiz haftalık süre zarfında CAT olarak adlandırılan 2 adet ara sınav yapılır ve aynı zamanda verilen LP'lerin tamamlanması beklenir. Öğrencilerin 8 haftanın sonunda yapılan ECA sınavına girmeye hak kazanabilmeleri için CAT ve LP'den en az %60 puan toplaması gerekmektedir. 100 üzerinden 60 puan almak kolay gibi görünse de pek çok BUSEL öğrencisi hazırlıkta defalarca kur tekrarı yapmaktadır. Bunun da temel sebepleri aşağıda kur bazında verilmektedir.

BEGINNER & ELEMANTARY (Temel Düzey)

Sene başında yapılan seviye belirleme (Placement) testi sonucuna göre İngilizce bilgisi çok kısıtlı olan öğrencilerin katıldıkları kurslardır. Basit bir kurs gibi görünse de bu seviyeyi geçmek pek çok öğrenci için zor olabilmektedir. Çünkü 8 haftalık süre zarfında anlatılan dil bilgisi kurallarını ve seviye bazlı kelimeleri özümsemek için yeterli zaman bulunmamaktadır. Dynamic  English'te yapılan ilave çalışmalarla Bilkent hazırlık öğrencilerinin öğrendiklerini pekiştirebilecekleri ve özgün materyallerle daha çok okuma, dinleme ve yazma yapabilecekleri imkanlar sunulmaktadır. Ayrıca her öğrencinin ilerleme düzeyi bireysel olarak takip edilmekte ve gerekli destek sıcağı sıcağına verilmektedir. Bu durumda öğrencilerimiz hem BUSEL'daki kurları rahat geçebilmekte hem de İngilizceyi uygulamalı bir şekilde öğrenmektedir.

PRE-INTERMEDIATE (Orta Düzey Öncesi)

Bilkent Üniversitesi'nde okumaya hak kazanan öğrencilerin büyük bir kısmı bu seviyeye yerleştirilir ve genellikle bu seviye ile okula başlayan öğrenciler açısından geçmesi kolay bir kur olarak bilinir. Bunun da en temel sebebi öğrencilerin ilk ve orta öğretimde belli bir düzeyde İngilizce öğrenmiş olmasıdır. Ancak bu kursu nispeten daha rahat bir şekilde geçen öğrenciler yeterli bir çalışma disiplini edinemediği için bir sonraki kurda sıkıntılar yaşamaktadır. Dynamic English'te bir yandan öğrencilerin mevcut kuru sorunsuz bir şekilde geçmesi planlanırken bir yandan da bir üst seviyede yaşanılabilecek zorluklar göz önünde bulundurularak okuma, dinleme, yazma ve konuşma çalışması yapılır. Öğrencilerin düzenli bir şekilde hazırlanması hedeflenir.

INTERMEDIATE (ORTA DÜZEY)

İngilizce akademik çalışmaların başladığı bu düzeyde öğrenciler 5-10 dakikalık lecture (sınıf içi ders) dinlemeleri yaparken not almaya başlarlar. Aynı zamanda en az 3 paragraftan oluşan essay çalışmaları yaparlar. Akedemik kelimelerin önem kazandığı bu kurda Bilkent Üniversitesi öğrencileri eğitim dilinin İngilizce bölümlere hazırlamaya başlar. BUSEL'da yapılan bu çalışmalar aynı zamanda PAE (Bilkent Hazırlık Atlama) sınavının temellerini oluşturur. Dynamic English'te eğitim alan öğrencilerimize akademik dinleme ve yazma konusunda düzenli bir şekilde destek sağlanır.

UPPER-INTERMEDIATE (ORTA ÜSTÜ DÜZEY)

4 temel becerinin akademik olarak öğretildiği bir seviyedir. Bir ara seviye olmasından dolayı pek çok Bilkent öğrencisinin defalarca kur tekrarı yapmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle BUSEL öğrenci ve mezunları arasında sıklıkla duyacağımız "Upper forever, Prefac never" esprisi maalesef halen geçerliliğini korumaktadır. Dynamic English'te kullandığımız zengin içerikli online ve offline materyallerle öğrencilerimizin daha çok akademik metinlere maruz kalması sağlanır ve düzenli bir şekilde writing ve speaking çalışması yapılır. Bilkent PAE sınavından geçebilmeniz için bu seviyede yapılan çalışmaların kaliteli olması büyük önem taşır.

PRE-FACULTY (BÖLÜM ÖNCESİ DÜZEY)

PAE sınavının yaklaşması dolayısıyla Bilkent Hazırlık öğrencilerini hem heyecanlandıran hem de kaygılandıran bir kurdur. Öğrencilerin ara dönemde ve yıl sonunda yapılan yeterlilik sınavı olan PAE'ye girmeye hak kazanması için Pre-Faculty kurunu başarıyla geçmesi gerekmektedir. Bir önceki kurdan gelen öğrencilerin kelime, dil bilgisi, okuma, yazma ve konuşma becerileri yeterince gelişmediyse bu kuru geçmeleri çok zor olabilmektedir. Dynamic English olarak, sistemli bir şekilde öğrencilerimiz desteklediğimiz için bu kuru da sorunsuz bir şekilde geçebilecek ve PAE sınavından hedeflenen puanı rahatlıkla alabileceksiniz. Sizi artık heyecan verici bölüm dersleri bekliyor.